LISTA PROJEKTÓW NIEDOPUSZCZONYCH POD GŁOSOWANIE
W RAMACH POLKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020

9

Teren rekreacyjny w Żukowie

Wyrównanie terenu. Ogrodzenie działki pod boisko, plac zabaw i siłownię zewnętrzną.

10

Budowa chodnika Żuków

Propozycja budowy przedłużenia chodnika (150m) w celu zapewnienia mieszkańcom, przede wszystkim dzieciom dojścia do istniejącego już chodnika wzdłuż działki 134.

16

Polankowa Aleja Zieleni

Celem projektu “Polankowa Aleja Zieleni” jest odnowienie, oświetlenie, zagospodarowanie oraz uatrakcyjnienie drogi asfaltowej prowadzącej do osiedla Staszica w Polkowicach. Inwestycja polega na odnowieniu drogi asfaltowej, budowie szaty roślinnej oraz wykonanie ławek, koszy na śmieci i nowych, lepiej oświetlających aleje żarówek.

19

Wiem czym oddycham – inteligentny system monitorowania jakości powietrza w Polkowicach

Wdrożenie systemu informującego mieszkańców o aktualnym stanie jakości powietrza w Polkowicach. Dzięki tej niwestycji każdy mieszkaniec Polkowic, bezpłatnie za pomocą komputera lub smartfonu, będzie mógł w dowolnej chwili i miejscu sprawdzić stan jakości powietrza w danym rejonie miasta. System ten oferuje także szczegółową prognozę jakości powietrza na najbliższe 24h, uwzględniając prognozowane kierunki i prędkość wiatru oraz inne warunki pogodowe. realizacja przedsięwzięcia jest pierwszym krokiem do poprawy jakości powietrza w naszym mieście.

Korzyści wdrożenia systemu dla mieszkańców: dostęp do bieżących informacji o stanie jakości powietrza; zlokalizowanie miejsc gdzie występuje największe zanieczyszczenie powietrza oraz skupianie działań naprawczych w konkretnych dzielnicach; możliwość sprawdzenia szczegółowej prognozy jakości powietrza na najbliższe 24h uwzględniając prognozowane kierunki wiatru i inne warunki pogodowe oraz zaplanowania aktywności na zewnątrz np. zabawy na powietrzu dzieci w przedszkolach czy wybór najlepszej pory na spacer w przypadku osób starszych; zmiana negatywnych zachowań mieszkańców poprzez edukację i uświadamianie o konieczności ochrony powietrza; wsparcie w tworzeniu strategii miejskich – określenie kierunków przemieszczania się zanieczyszczeń; możliwość wytyczenia tras rowerowych i spacerowych na podstawie danych z systemu; ochrona środowiska i zdrowia poprzez szybkie wykrywanie obszarów z nagłym wzrostem zanieczyszczenia powietrza; stała kontrola obszarów z najgorszymi wynikami jakości powietrza; możliwość przeprowadzania badań naukowych i zajęć o charakterze edukacyjnym dla dzieci.