Bezpieczne Polkowice- Lepsze Polkowice

Pieszy jest uczestnikiem co trzeciego wypadku drogowego w Polsce. Do takich zdarzeń dochodzi również w Polkowicach. Polska rysuje się niestety jako najbardziej niebezpieczny i najmniej przyjazny dla pieszych kraj w UE. Najczęściej do wypadków dochodzi w miejscach, gdzie przynajmniej w teorii ma być bezpiecznie, czyli na przejściach dla pieszych – to połowa zdarzeń. Fatalny poziom bezpieczeństwa to nie tylko wina pieszych, kierowców, ale również złej infrastruktury drogowej. Zapewnienie bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych to bardzo ważny element organizacji ruchu drogowego. W tym celu w coraz większym zakresie wykorzystywane są nowe technologie. Inteligentne światła na pasach drogowych zlokalizowanych na ulicy Dąbrowskiego, naprzeciw Szkoły Podstawowej nr 2 na wysokości klatek 32a i b znacznie wpłyną na poprawę bezpieczeństwa pieszych – szczególnie dzieci uczęszczające do i ze szkoły.

Polkowice