Zgłoszenie projektów do PBO 2018 będzie możliwe do 1 do 30 czerwca 2017 r.

Wygenerowany na stronie internetowej www.pbo.polkowice.eu formularz zgłoszenia propozycji projektu,  należy złożyć w kancelarii Urzędu Gminy Polkowice.

Od 15 maja 2017 r. w Urzędzie Gminy Polkowice będzie działał punkt konsultacyjny, w którym liderzy projektów oraz osoby zainteresowane będą mogły uzyskać informacje na temat PBO 2018 oraz pomoc w zakresie przygotowania projektu.

W każdy wtorek od 23 maja 2017 r. do 20 czerwca 2017 r. w godzinach od 15.00 do 17.00 w punkcie konsultacyjnym dyżur będą pełnić pracownicy Wydziału Inwestycji, Remontów i Utrzymania  oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Geodezji i Nieruchomości.

Wyboru projektów do realizacji w ramach PBO 2018, dokonają mieszkańcy gminy Polkowice w trybie głosowania, w terminie od 11 września do 23 września 2017 r.