Modernizacja oświetlenia poprzez montaż opraw LED (Kaźmierzów)

Modernizacja oświetlenia ze względu na stan techniczny istniejących lamp. Zastosowanie opraw LED poprawi jakość oświetlenia i wpłynie na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej.

Kaźmierzów