LISTA PROJEKTÓW NIEDOPUSZCZONYCH POD GŁOSOWANIE
W RAMACH POLKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2024

Nr projektu Tytuł projektu Krótki opis projektu Wartość projektu
17. Zainstalowanie nowych i bezpiecznych urządzeń sportowo – zręcznościowych Ogród przedszkolny wymaga zainstalowania nowych, bezpiecznych urządzeń sportowo – zręcznościowych i urządzeń typowo zabawowych, przyczyniających się do rozwoju fizycznego dzieci. Realizacja projektu zapewni  dzieciom atrakcyjne i bezpieczne warunki zabawy. 182.899,77 zł
22. Aleja polskich nut Projekt dotyczy renowacji chodnika między ulicami Chopina i Moniuszki. Polega na: nasadzeniu niskopiennych drzew o kształcie kuli i roślinności /hiacyntów i róż/ na długich rabatach po obu stronach chodnika, wymianie starych lamp ze słupami i zastąpieniu ich nowoczesnymi lampami led, które przy wchodzeniu na aleję z każdej strony będą symbolizować klawiaturę fortepianu, wymianę starych i zdezelowanych ławek i śmietników, ustawieniu pamiątkowych tablic poświęconych polskim kompozytorom /nazwy ulic na osiedlu centrum/. Tablice będą upamiętnieniem naszych największych kompozytorów, którymi nazwane są ulice na osiedlu centrum: Chopin, Moniuszko oraz Paderewski, a także tablicy polkowickiego chóru Cantabile, czyli historii i twórczości artystycznej wielu pokoleń polkowickiej młodzieży /w 2024 chór będzie obchodził 25 lecie działalności/. 199.916,21 zł
28. Wyposażenie sali Centrum Wsparcia i Edukacji Dziecka i Rodzica w Pałacu w Suchej Górnej Celem projektu jest utworzenie i wyposażenie sali w pałacu w Suchej Górnej. Celem projektu utworzenia sali Centrum Edukacji i Wsparcia Rodzica i Dziecka jest zapewnienie dostępnego, przyjaznego i wszechstronnego środowiska, w którym rodzice i dzieci mogą rozwijać się, uczyć się i wzajemnie wspierać. Sala centrum będzie miejscem, w którym będą organizowane różnorodne programy, zajęcia i warsztaty, mające na celu promowanie edukacji, zdrowia fizycznego, psychicznego, rozwoju społecznego i emocjonalnego zarówno dla dzieci, jak i dla rodziców. 60.000,00 zł