Nowoczesna świetlica wiejska - praktyczne wyposażenie kuchni (Trzebcz)

W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie do nowej świetlicy w Trzebczu. Praktyczne i trwałe wyposażenie kuchenne zapewni możliwość wieloletniego bezawaryjnego użytkowania. Zakupione zostaną sprzęty i urządzenia gastronomiczne.

Całkowita wartość projektu wyniesie 30 000 zł.

Nowo wybudowana świetlica wiejska w Trzebczu będzie wymagała zagospodarowania i wyposażenia obiektu, w tym kuchni. Świetlica wiejska pełni funkcje integrujące życie społeczności lokalnej, wokół której ogniskuje się aktywność społeczno-kulturalna mieszkańców wsi: spotkania kulturalno-rozrywkowe, zebrania wiejskie, imprezy integracyjne. Wyposażenie przyczyni się do pełnego wykorzystania obiektu oraz wzrostu aktywności mieszkańców Sołectw i Polkowic.

Trzebcz