Oświetlenie miejsca wyznaczonego do robienia ognisk i placu zabaw ulokowanego od strony ulicy Kryształowej (Sobin)

Oświetlenie miejsca wyznaczonego do robienia ognisk i placu zabaw ulokowanego od strony ulicy Kryształowej (Sobin)

Sobin