Park dla szachów

Projekt ma na celu głównie propagowanie gry w szachy. W ramach projektu dodatkowa zagospodarowana przestrzeń w Centralnym Parku Zabaw i Wypoczynku może stać się miejscem przyjaznym, wyposażonym w elementy małej architektury umożliwiające grę w szachy i inne gry stolikowe. Umieszczenie stołów z szachownicami i ławkami będzie znakomitym miejscem do integracji i rozwoju osobistego osób przebywających w Parku. Przestrzeń ta ma zachęcać do nawiązywania kontaktów, miłego spędzenia czasu poprzez grę w szachy, a osobom nie potrafiącym grać umożliwić naukę. To projekt długofalowy, skierowany do osób w różnym wieku.

Polkowice