Poprawa stanu drogi gminnej w miejscowości Jędrzychów

Głównym celem tego projektu jest poprawa warunków i komfortu życia mieszkańców oraz innych użytkowników drogi gminnej przy posesjach od 102b do 102e. Wniosek dotyczy utwardzenia drogi drobnym tłuczniem na odcinku około 100 metrów. W chwili obecnej droga posiada liczne uszkodzenie i nierówności, które utrudniają poruszanie się.

Jędrzychów