Projekty WYBRANE do realizacji

L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 26 NOWE MIASTECZKO ROWEROWE Z PLACEM GIER PODWÓRKOWYCH I SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ NA ENERGIĘ SŁONECZNĄ 259 TAK 150 000,00
2 29 MODERNIZACJA PLACU ZABAW PRZY ULICY JESIONOWEJ – OSIEDLE POLANKA W POLKOWICACH 213 TAK 150 000,00
3 4 “START DO SUKCESU’ – BUDOWA BIEŻNI DO SPRINTU, PRZEBUDOWA SKOCZNI LEKKOATLETYCZNEJ 151 TAK 150 000,00
4
33 FONTANNA 145 TAK 86 600,00
5
7 ROZBUDOWA PUMPTRACK PRZY “ORLIKU” 111 TAK 150 000,00
6
2 LEPSZY PLAC ZABAW 109 TAK 96 700,00
7
18 SKWER SPORTOWY NA OSIEDLU CENTRUM, PIERWSZE W POLKOWICACH PERSONALIZOWANE MINI BOISKA DEDYKOWANE DLA DZIECI OD 6 DO 12 R.Ż. DO GRY W KOSZYKÓWKĘ I SIATKÓWKĘ 95 TAK 106 965,80
8
19 NASADZENIA KRZEWÓW OZDOBNYCH (LAUROWIŚNIA) WOKÓŁ PUNKTÓW PSZOK NA OSIEDLU CENTRUM 85 TAK 49 499,86
9
32 REMONT ŚCIEŻKI ASFALTOWEJ PROWADZĄCEJ DO ULICY WOJSKA POLSKIEGO DO ROD “MIEDZIANKA” 83 TAK 140 000,00
10
22 TĘŻNIA SOLANKOWA PRZY SKWERZE HONOROWYCH DAWCÓW KRWI 50 TAK 143 000,00
Budżet projektów “miejskich” przeznaczonych do realizacji: 1 222 765,66
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 10 POPRAWA WARUNKÓW BEZPIECZEŃSTWA W MIEJSCOWOŚCI BIEDRZYCHOWA POPRZEZ MONTAŻ ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO 7 TAK 11 000,00
2
16 ROZBUJAMY BIEDRZYCHOWĄ – MONTAŻ HAMAKÓW MIEJSKICH 11 TAK
21 000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 32 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 24 MIEDZIOWA PEREŁKA DĄBROWA 18 TAK 40 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 20 BUDOWA OŚWIETLENIA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZYCHÓW (DZ. NR 301/8 ORAZ 302/9) NR POSESJI 101 – 101 F 183 TAK 40 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 34 OCZYSZCZENIE I REWITALIZACJA STAWU REKREACYJNEGO (RETENCYJNEGO) W KOMORNIKACH 41 TAK 39 997,44
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 11 AKTYWNY KAŹMIERZÓW 48 TAK 39 602,17
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 1 OŚWIETLENIE DROGI LED POSESJI OD 13C DO 13H ORAZ ZAKUP SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO NA ŚWIETLICĘ WIEJSKĄ W MOSKORZYNIE 152 TAK 39 732,01
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 31 DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SOBINIE. FOTOPUŁPAKA W MIEJSCU DO ROBIENIA OGNISKA I ZAKUP ŁAWEK Z BALI NA ALEJĘ DĘBOWĄ 52 TAK 40 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 12 ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW W SUCHEJ GÓRNEJ 92 TAK 40 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 14 BEZPIECZEŃSTWO I ZABAWA – TARNÓWEK 16 TAK 31 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 27 DOSTOSOWANIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W GUZICACH DO POTRZEB MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA 45 TAK 40 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 17 PODNIESIENIE STANDARDU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ – ŻELAZNY MOST 14 TAK 29 420,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 12 PRZEBUDOWA ORAZ MONTAŻ NOWYCH URZĄDZEŃ ZABAWKOWYCH NA PLACU ZABAW WRAZ Z OGRODZENIEM CZĘŚCI DZIAŁKI W PIESZKOWICACH 15 TAK 40 000,00
Liczba oddanych głosów ogółem
Liczba kart wyjętych z urn
Liczba głosów oddanych elektronicznie
Liczba kart, które wpłynęły do UG Polkowice po terminie (karty nieważne)
Liczba głosów ważnych ogółem
W tym formie papierowej
W tym w formie elektronicznej
Liczba głosów nieważnych ogółem
W tym w formie papierowej
W tym w formie elektronicznej