Projekty WYBRANE do realizacji

L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 1 PLAC ZABAW NA DZIAŁCE NR 870 W WYZNACZONYM OBSZARZE PRZY UL. OWOCOWEJ – CYTRYNOWEJ OSIEDLE POLKOWICE DOLNE 288 TAK 200 000,00
2 23 BUDOWA SZATY ROŚLINNEJ – ALEJA POLANKOWA WRAZ ZE ZJAZDEM LINOWYM (TYROLKĄ) W POLKOWICACH 168 TAK 91 000,24
3 25 LEPSZE POLKOWICE – ZIELONA ALEJKA W RYNKU 77 TAK 20 000,00
4 9 ROWEROWY PLAC ZABAW – POLKOWICE DOLNE 53 TAK 199 700,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 510 700,84
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 3 ZATOKA AUTOBUSOWA (BIEDRZYCHOWA) 18 TAK 30 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 12 SIŁOWNIA ZEWNĘTRZNA W DĄBROWIE 43 TAK 29 200,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 14 POPRAWA STANU DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI JĘDRZYCHÓW 103 TAK 30 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 20 PODNIESIENIE STANDARDU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ (KOMORNIKI) 39 TAK 30 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 18 MODERNIZACJA OŚWIETLENIA POPRZEZ MONTAŻ OPRAW LED (KAŹMIERZÓW) 26 TAK 30 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
W MOSKORZYNIE
23 TAK 29 925,10
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 27 MONTAŻ KLIMATYZACJI W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWEJ WSI LUBIŃSKIEJ 58 TAK 30 000,00

 

L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 21 WYPOSAŻENIE PLACU PIKNIKOWEGO W PARKU (SOBIN) 369 TAK 29 700,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 5 MONTAŻ KLIMATYZATORÓW W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W SUCHEJ GÓRNEJ 327 TAK 30 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 8 MODERNIZACJA PLACU ZABAW W TARNÓWKU 23 TAK 30 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 22 NOWOCZESNA ŚWIETLICA WIEJSKA – PRAKTYCZNE WYPOSAŻENIE KUCHNI (TRZEBCZ) 61 TAK 30 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 10 MODERNIZACJA ŚWIETLICY (ŻELAZNY MOST) 27 TAK 17 992,20
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 15 KLIMATYZACJA W ŚWIETLICY W ŻUKOWIE 14 TAK 12 000,00
Liczba oddanych głosów ogółem
Liczba kart wyjętych z urn
Liczba głosów oddanych elektronicznie
Liczba głosów ważnych ogółem
W tym formie papierowej
W tym w formie elektronicznej
Liczba głosów nieważnych ogółem
W tym formie papierowej
W tym w formie elektronicznej