Projekty WYBRANE do realizacji

L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Budżet projektu Przeznaczony do realizacji
1 4 Plac Zabaw “Minilandia” 367 200000,00 TAK
2 1 Park Ninja OCR 225 198000,00 TAK
3 7 Scena małego i dużego artysty przy ul. Hubala wraz z miejscami do wypoczynku 189 200000,00 TAK
4 19 Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej i Modrzewiowej Osiedle Polanka w Polkowicach 183 200000,00 TAK
5 17 Aktywne Osiedle Owocowe 174 200000,00 TAK
6 3 Blokowy Park 5 136808,00 NIE
Budżet projektów „miejskich” przeznaczonych do realizacji: 998000,00  
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 15 Rozskakana Biedrzychowa 25 TAK 60000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 60000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 2 Podłoże tartanowe na placu zabaw w Dąbrowie 14 TAK 60 000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 60 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 20 W Jędrzychowie dbamy o zdrowie 78 TAK 58417,37
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 58417,37
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 14 Nawierzchnia bezpieczna siłowni plenerowej Komorniki 19 TAK 60000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 60000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 8 Kaźmierzów przyjazny dzieciom 80 TAK 60000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji:  60000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 6 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Moskorzynie oraz ogrodzenie cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn 36 TAK 60000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 60000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 16 Doposażenie placu zabaw (trampoliny), świetlicy wiejskiej oraz miejsca odpoczynku na Alei Dębowej w Sobinie 54 TAK 60 000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 60 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 12 Wiata piknikowa ze stołami i Ławami oraz paleniskiem w parku koło pałacu, ul. Parkowa Sucha Górna 176 TAK 60 000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 60 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 18 Modernizacja świetlicy wiejskie w Tarnówku 17 TAK 30 000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 30 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 24 Dobra Klima = dobry klimat w wiejskiej Świetlicy Trzebcz 17 TAK 27 000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 27 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 21 Modernizacja terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Guzicach 16 TAK 60 000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 60 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 10 Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most 16 TAK 59999,20
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 59999,20
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 11 Oczyszczenie zbiornika p.poż. w Pieszkowicach 24 TAK 49769,69
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 49769,69
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 13 Oświetlenie drogi gminnej Żuków 59 TAK 56527,12
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 56527,12
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 23 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej 40 TAK 60000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 60000,00
Liczba oddanych głosów ogółem
Liczba kart wyjętych z urn
Liczba kart, które wpłynęły do UG Polkowice po terminie (karty nieważne)
Liczba głosów ważnych ogółem
W tym w formie papierowej
W tym w formie elektornicznej
Liczba głosów nieważnych ogółem
W tym w formie papierowej
W tym w formie elektornicznej