Projekty WYBRANE do realizacji

L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Budżet projektu Przeznaczony do realizacji
1 15 Rodzinny minipark (os. Polkowice Dolne) 600 200.000,00 TAK
2 7 Green Park na dziedzińcu SP3 w Polkowicach
(ul. Ociosowa)
440 200.000,00 TAK
3 26 Treningowe miniboisko do gry podwórkowej
(os. Polkowice Dolne)
359 200.000,00 TAK
4 5 Rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenach zielonych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Polkowicach 320 200.000,00 TAK
5 14 Miniboiska dla dzieci od 6 do 12 lat oraz siłownia zewnętrzna przy boisku „Orlik” na os. Polkowice Dolne 306 200.000,00 TAK
6 2 Czas relaksu – strefa młodego artysty  (Szkoła Podstawowa nr 1) 231 200.000,00 TAK
Budżet projektów „miejskich” przeznaczonych do realizacji: 1.200.000,00  
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 19 Miniboiska dla dzieci 45 TAK 60.000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 60.000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 3 Podłoże tartanowe na placu – siłownia zewnętrzna w Dąbrowie 15 TAK 60.000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 60.000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 1 Budowa oświetlenia LED przy drodze gminnej przy posesjach nr 116a – 116h w miejscowości Jędrzychów 96 TAK 57.386,88
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 57,386,88
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 13 Plac zabaw miejscem integracji oraz rozwijania sprawności fizycznej (Komorniki) 29 TAK 60.000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 60.000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 9 Jak ćwiczyć to u siebie (Kaźmierzów) 41 TAK 59.100,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 59.100,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 10 Remont świetlicy wiejskiej w Moskorzynie 46 TAK 60.000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 60.000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 16 Modernizacja małej architektury na terenach sportowo – rekreacyjnych w miejscowości Sobin 88 TAK 59.380,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 59.380,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 8 Scena młodego artysty – park w Suchej Górnej 114 TAK 60.000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 60.000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 6 Zagospodarowanie miejsca wypoczynku w Tarnówku 14 TAK 44.964,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 44.964,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 — nie złożono—
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji:  
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 18 Lampy solarne – oświetlenie punktowe we wsi Guzice 30 TAK 60 000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 60 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 25 Dwa koła jeden świat – ścieżka rowerowa oraz spacerowa w Żelaznym Moście 17 TAK 51.300,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 51.300,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 4 Odnowienie elewacji i podbitki budynku świetlicy wraz
z malowaniem pomieszczeń świetlicy wiejskiej
w Pieszkowicach
32 TAK 60.000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 60.000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 20 Wymiana ławek w parku wiejskim w Żukowie 7 TAK 27.400,00
2 21 Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żukowie 5 TAK 27.525,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 54.925,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 23 Wyposażenie pomieszczenia socjalnego w remizie OSP Nowa Wieś Lubińska 64 TAK 59.958,58
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 59.958,58
Liczba oddanych głosów ogółem
Liczba kart wyjętych z urn
Liczba głosów oddanych elektornicznie
Liczba głosów ważnych ogółem
W tym w formie papierowej
W tym w formie elektronicznej
Liczba głosów nieważnych ogółem
W tym w formie papierowej
W tym w formie elektronicznej