Projekty WYBRANE do realizacji

L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 1 BUDOWA WIELOFUNKCYJNEGO BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. OWOCOWEJ 424 TAK 200 000,00
2 7 ŚCIEŻKA DOŚWIADCZEŃ DLA MAŁYCH I DUŻYCH NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 2 311 TAK 115 000,00
3 14 POLAKÓW GOLGOTA WSCHODU – MIEJSCE PAMIĘCI 168 TAK 168 600,00
4
32 BUDOWA SZATY ROŚLINNEJ PRZY SIŁOWNI PLENEROWEJ NA SKWERZE PRZY UL. JESIONOWEJ
I KALINOWEJ NA OSIEDLU POLANKA
W POLKOWICACH
142 TAK 135 187,88
5
2 BUDOWA TĘŻNI SOLANKOWEJ CENTRALNY PARK ZABAW I WYPOCZYNKU W POLKOWICACH 132 TAK 200 000,00
6
37 POWRÓT PIASTA 127 TAK 150 000,00
7
4 PLAC ZABAW BORÓWKOWA 118 TAK 200 000,00
8
5 NAUKOWO – SENSORYCZNY PLAC ZABAW NA TERENIE PRZEDSZKOLA NR 4 112 TAK 161 000,00
9
17 MIEDZIOLUDKI – MIEDZIOWI GÓRNICY 76 TAK 30 000,00
10
3 OŚWIETLONE POLKOWICE – LEPSZE POLKOWICE, MONTAŻ OŚWIETLENIA CHODNIKA PRZY
UL. DĄBROWSKIEGO 32A – 14
70 TAK 26 000,00
11
15 TABLICA PAMIĄTKOWA POŚWIĘCONA KRESOWIAKOM 52 TAK 8 400,00
Budżet projektów “miejskich” przeznaczonych do realizacji: 1 394 187 ,88
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 27 OŚWIETLENIE ULICZNE BIEDRZYCHOWA 28 TAK 40 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 21 KRZESŁA, STOŁY, DZBANKI DLA DĄBROWY CUDAWIANKI 17 TAK 29 093,60
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 34 DOŚWIETLENIE MIEJSCOWOŚCI JĘDRZYCHÓW 44 TAK 40 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 18 PODNIESIENIE STANDARDU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ KOMORNIKI 31 TAK 40 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 22 ŚWIETLICA PRZYJAZNA MIESZKAŃCOM KAŹMIERZÓW 92 TAK 40 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 23 LEPSZE POLKOWICE – AKTYWNA WIEŚ MOSKORZYN 109 TAK 37 700,00
2
30 DOPOSAŻENIE ŚWIETLICY WIEJSKIEJ.
ZAKUP MONITORINGU DO DWÓCH PUNKTÓW PSZOK MOSKORZYN
81 TAK
40 000,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji: 77 700,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 36 MONTAŻ KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W NOWEJ WSI LUBIŃSKIEJ 45 TAK 38 400,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 6 DOPOSAŻENIE I MODERNIZACJA PLACU ZABAW DLA DZIECI W SOBINIE 51 TAK 40 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 28 BEZPIECZNA SUCHA GÓRNA. SYSTEM MONITORINGU MOBILNEGO ZASILANEGO FOTOWOLTAICZNIE 91 TAK 13 500,00
2 24 DEFIBRYLATOR POD RĘKĄ – LEPSZE POLKOWICE SUCHA GÓRNA 24 TAK 26 500,00
Budżet projektów przeznaczonych do realizacji    40 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 12 WYMIANA I DOPOSAŻENIE SPRZĘTU W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ TARNÓWEK 42 TAK 38 400,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 26 ZIELONY ZAKĄTEK PIESZKOWICE 14 TAK 40 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 20 ROZBUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ ŻELAZNY MOST 19 TAK 37 299,75
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 13 MODERNIZACJA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ WRAZ Z TERENEM REKREACYJNYM W GUZICACH 21 TAK 40 000,00
L.p. Nr proj. Nazwa projektu Ilość głosów Przeznaczony do realizacji Budżet projektu
1 8 WIEJSKI CHODNIK DO KULTURY I ROZRYWKI TRZEBCZ 22 TAK 40 000,00
Liczba oddanych głosów ogółem
Liczba kart wyjętych z urn
Liczba głosów oddanych elektronicznie
Liczba kart, które wpłynęły do UG Polkowice po terminie (karty nieważne)
Liczba głosów ważnych ogółem
W tym formie papierowej
W tym w formie elektronicznej
Liczba głosów nieważnych ogółem
W tym w formie papierowej
W tym w formie elektronicznej