Wyposażenie placu piknikowego w parku (Sobin)

W związku z brakiem wyposażenia terenu piknikowego, na którym znajduje się kilka ławek, w porozumieniu i na wniosek mieszkańców wychodzimy z inicjatywą wyposażenia terenu w urzadzenia sprzyjające rekreacji mieszkańców wsi Sobin.

Sobin