Zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Moskorzynie

Projekt polega na zakupie urządzeń komunalnych (ławek, stolików, kosza na śmieci, stojaka na rowery) przy świetlicy w Moskorzynie, a także obsadzenie terenu zielenią (tuje, szmaragdy).

Moskorzyn