LISTA PROJEKTÓW DOPUSZCZONYCH POD GŁOSOWANIE
W RAMACH POLKOWICKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2023

Nr projektu Tytuł projektu Krótki opis projektu  

Wartość projektu

1. Park Ninja OCR (os. Polanka) Polkowicki Park Ninja OCR – tor przeszkód dla dorosłych, dzieci, amatorów i doświadczonych zawodników OCR/NINJA.

Na tym placu zabaw/ torze będzie można przygotować  się do wielu sportów, m.in.: biegów z przeszkodami OCR/ Ninja Warrior Polska, kalisteniki, cross-fitu, wspinaczki, parkour oraz przeprowadzać treningi poprawiające ogólną sprawność fizyczną niezależnie od wieku. Zarażamy aktywnością!

198.000,00
2. Podłoże tartanowe na placu zabaw w Dąbrowie Montaż tartanu pod urządzenia zabawowe na placu zabaw  w Dąbrowie. 60.000,00
3. Blokowy Park (os. Krupińskiego) Budowa ścieżki spacerowej wzdłuż bloku o utwardzonej powierzchni z ławką seniora. Po obu stronach drogi nasadzenia krzewów, bylin ozdobnych i kwiatów. Trejaż metalowo-drewniany z bluszczem. 136.808,00
4. Plac zabaw “Minilandia” (os. Gwarków) Celem projektu jest modernizacja i rozbudowa starego placu zabaw wraz z nadaniem mu nowej funkcji edukacyjnej, aby zabawa była wielowymiarowa, inspirowała, angażowała wszystkie zmysły, rozwijała motorykę, a przede wszystkim zachęcała do zabawy dzieci i dorosłych, a wszystko to w bezpiecznych warunkach. 200.000,00
6. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Moskorzynie oraz ogrodzenie cmentarza poniemieckiego na terenie sołectwa Moskorzyn Projekt będzie polegał na zakupie 72 krzeseł oraz 12 stołów do świetlicy wiejskiej w Moskorzynie. Drugą częścią projektu jest ogrodzenie – zabezpieczenie cmentarza poniemieckiego, który znajduje się na terenie Moskorzyna. 60.000,00
7. Scena małego i dużego artysty przy ul. Hubala wraz z miejscami do wypoczynku (os. Dąbrowskiego – Hubala) Celem projektu jest utworzenie przyjaznego miejsca do rodzinnych pikników i wypoczynku wraz z zadaszonymi ławami, chroniącymi przed warunkami atmosferycznymi oraz huśtawkami ogrodowymi. Na otwartej scenie pod gołym niebem będzie możliwość zaprezentowania talentów małych artystów podczas występów i prezentacji szkolnych, przedszkolnych, osiedlowych, a także innych instytucji polkowickich, które wyrażą taką potrzebę. 200.000,00
8. Kaźmierzów przyjazny dzieciom Projekt ten pozwoli na uatrakcyjnienie obecnego placu zabaw poprzez zamontowanie nowoczesnego urządzenia zabawowego, które będzie spójne z istniejącym już ogrodem sensorycznym i altaną ogrodową. Wszystko to dopełni funkcję miejscowego placu zabaw, jako sfery relaksu nie tylko dla dzieci ale także dla ich opiekunów. 60.000,00
10. Oświetlenie terenu przy świetlicy wiejskiej oraz wymiana rolet i sanitariatów w świetlicy Żelazny Most Projekt dotyczy oświetlenia terenów rekreacyjnych przy świetlicy wiejskiej w Żelaznym Moście. Na tym obszarze znajdują się: plac zabaw, siłownia plenerowa oraz teren spotkań i zabaw, plac z wiatą oraz budynek gospodarczy. Miejsce jest chętnie i często użytkowane przez mieszkańców Żelaznego Mostu. Oświetlenie umożliwi bezpieczne korzystanie z obiektów również w godzinach późnopopołudniowych czy też wieczornych. Poprawi również bezpieczeństwo terenu – wpłynie na ograniczenie włamań i zniszczeń. Ponadto wymienione zostaną  rolety zewnętrzne, które są zniszczone oraz sanitariaty w łazienkach w świetlicy wiejskiej. 59.999,20
11. Oczyszczenie zbiornika p. poż. w Pieszkowicach Oczyszczenie zbiornika p. poż. w Pieszkowicach polegać będzie na wykoszeniu porostów gęstych traw ze skarpy, dna oraz terenu wokół zbiornika, formowaniu nasypu wraz z zabudową wyrwy w skarpie. 49.769,69
12. Wiata piknikowa ze stołami i ławami oraz paleniskiem w parku koło pałacu, ul. Parkowa Sucha Górna Postawienie wiaty piknikowej w parku, wyposażonej w trzy komplety: stół + ława oraz umiejscowienie trójnogu z paleniskiem. Postawione zostaną również ławki + stoliki modułowe. Przygotowany zostanie do tego projekt techniczny. 60.000,00
13. Oświetlenie drogi gminnej Żuków Projekt dotyczy budowy oświetlenia drogi dojazdowej do nowo wybudowanych, zamieszkałych domów rodzinnych oraz będących w trakcie budowy. 56.527,12
14. Nawierzchnia bezpieczna siłowni plenerowej Komorniki Wykonanie nawierzchni bezpiecznej na placu o powierzchni około 15 m x 10 m płytkami poliuretanowymi 50 cm x 50 cm x 4,5 cm, ułożonymi na podbudowie z kruszywa mineralnego. Montaż trejażu /pergoli drewnianej o długości 26 mb. 60.000,00
15. Rozskakana Biedrzychowa Projekt dotyczy zakupu i montażu trampoliny ziemnej oraz dwóch ławek i koszy na śmieci. 60.000,00
16. Doposażenie placu zabaw (trampoliny), świetlicy wiejskiej oraz miejsca odpoczynku na Alei Dębowej w Sobinie  Projekt dotyczy zakupu nowego wyposażenia na plac zabaw w postaci trampolin oraz domku narzędziowego do przechowywania większych rzeczy typu ławki oraz leżaki lub namiot.  Przewidziano zakup większych koszy na śmieci o pojemności  110 l na Aleję Dębową oraz wyposażenia świetlicy wiejskiej w postaci parawanów i wieszaków metalowych szatniowych. 60.000,00
17. Aktywne Osiedle Owocowe

(os. Polkowice Dolne)

Projekt zakłada montaż oświetlenia dla wielofunkcyjnego boiska sportowego oraz budowę street workout parku przy ul. Owocowej. Beneficjentami projektu są zarówno dzieci i młodzież jak i osoby dorosłe. Celem projektu jest popularyzacja aktywnych form spędzania czasu wolnego jak i integracja mieszkańców poprzez zabawę i sport. Realizacja projektu wyrównuje dostęp do infrastruktury sportowej oraz rekreacyjno – wypoczynkowej w Gminie Polkowice. Z uwagi na dynamiczny wzrost liczby mieszkańców Osiedla Polkowice Dolne projekt jest jak najbardziej uzasadniony. 200.000,00
18. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Tarnówku Projekt dotyczy modernizacji łazienek w  świetlicy oraz odnowienia krat zewnętrznych  w oknach i wymianę parapetów. W łazienkach zostaną wymienione drzwi z ościeżnicami, armatura sanitarna i oświetlenie. 30.000,00
19. Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej i Modrzewiowej Osiedle Polanka w Polkowicach Modernizacja placu zabaw przy ul. Jesionowej i Modrzewiowej na Osiedlu Polanka:

– demontaż i przeniesienie zjeżdżalni dużej, lokalizacja: plac zabaw obok placu piknikowego, przygotowanie podłoża pod zestaw zabawowy 1;

– przygotowanie podłoża pod zestaw zabawowy 2;

– zakup i montaż zestawów typu:

1) pajęczyna ze zjeżdżalnią;

2) wioska ze zjeżdżalnią;

3) tramwaj;

– zakup i montaż altany;

– wymiana ławek: zakup i montaż ławek z oparciem;

– zakup i montaż koszy na śmieci;

– zakup i montaż dużych tablic informacyjnych.

200.000,00
20. W Jędrzychowie dbamy o zdrowie  Projekt zakłada zakup i montaż linarium do wspinaczki dla dzieci oraz budowę siłowni zewnętrznej na pasie zieleni za boiskiem znajdującym się za świetlica wiejską w Jędrzychowie. Realizacja projektu ma służyć wszystkim mieszkańcom niezależnie od wieku, do wykorzystania w formie zabawy i treningu. Głównym celem projektu jest propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców. Dodatkowo może on służyć jako atrakcja dla lokalnego Klubu Seniora. 58.417,37
21. Modernizacja terenu rekreacji przy świetlicy wiejskiej w Guzicach Projekt dotyczy:

1. wymiany chodnika od świetlicy wiejskiej do miejsca na ognisko;

2. wykonania placu z kostki polbruk wokół ogniska wraz z montażem dwóch koszy na śmieci;

3. wykonania fragmentów chodnika od ogniska w stronę ciągów komunikacyjnych – chodników do drogi powiatowej (wzdłuż boiska i do działki stanowiącej własność KOWR o nr geod. 334/32);

4. renowacji domków biesiadnych w zakresie uzupełnienia gontów i naprawy dachów i renowacji konstrukcji drewnianych.

60.000,00
23. Doposażenie świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej Wymiana krzeseł w świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi Lubińskiej oraz zakup dmuchańców do wykorzystania w czasie festynów wiejskich. 60.000,00
24. Dobra Klima= dobry klimat w wiejskiej świetlicy Trzebcz Dobra Klima = dobry klimat w wiejskiej świetlicy to montaż klimatyzatorów w sali głównej i kuchni w świetlicy wiejskiej. 27.000,00